organisatie

Buurtcoöperatie de Eester

Non-profit, Netwerkorganisatie

Het Oostelijk Havengebied bruist van de initiatieven om de buurt veilig, sociaal en duurzaam te maken. Buurtcoöperatie de Eester biedt een luisterend oor voor zorgen of ideeën, denkt mee en verbindt mensen aan elkaar. We richten ons op vijf thema’s: de Eester zorgt & helpt, leert & recreëert, verduurzaamt, denkt mee & lost op en de Eester Imps.


Missie: In het Oostelijk Havengebied dragen bewoners actief bij aan een fijne en duurzame buurt. We zien naar elkaar om, delen kennis en maken samen het verschil. Beoogde impact: een veilige, sociale en duurzame buurt


Visie: We nemen als bewoners in het Oostelijk Havengebied de regie over wat wij belangrijk vinden voor onze woon-, werk- en leefomgeving. Buurtcoöperatie de Eester is van & voor bewoners. Als lid heb je een stem in de jaarlijkse ledenbijeenkomst (ALV). De Eester legt verbinding tussen bewoners, ondernemers en buurten van het OHG en bevordert samenhang en betrokkenheid. Zij stimuleert en faciliteert initiatieven én neemt zelf het initiatief om o.a. te praten over de toekomst van het OHG. In het bijzonder geeft de Eester aandacht aan zorg, duurzaamheid, cultuur, jeugd en jongere bewoners. Onze beoogde impact is een sociale, veilige en duurzame buurt.


Activiteiten van de Eester zijn ingedeeld in vijf kernactiviteiten:  • de Eester zorgt & helpt                  

  • de Eester verduurzaamt    

  • de Eester leert & (re)creëert                    

  • de Eester Imps (kinderactiviteiten)

  • de Eester denkt mee & lost op                


Aankoop de Eester


Op dit moment willen we met de campagne 'Verrijk de buurt, investeer in de Eester' alle buurtbewoners enthousiast maken om mee te doen om samen de Eester te kopen! Wil je hier alles over weten? Ga naar de website!


Word lid!
De corona crisis heeft ook onze Buurtcoöperatie de Eester hard geraakt. Maanden moesten we onze deuren sluiten. Wij hebben jouw steun hard nodig om ons werk in de buurt te blijven doen. Word nu lid of verleng je lidmaatschap. Bij een machtiging (jaarlijks te incasseren) ontvang je als dank onze jubileumpuzzel van het Oostelijk Havengebied. Nu al een collectors item!

Deel dit:
Standaardlocatie
Contactpersonen van Buurtcoöperatie de Eester
Personen verbonden aan Buurtcoöperatie de Eester
Activiteiten in de toekomst
Aanbod van Buurtcoöperatie de Eester
Vragen van Buurtcoöperatie de Eester
172 berichten van Buurtcoöperatie de Eester