Bert Benschop

Bewoner
Wie is Bert?

Ik woon sinds 2001 met plezier in het Oostelijk Haven Gebied. Daarvoor heb ik 15 jaar in de Indische Buurt gewoond.