De BuurtBalie OHG is onderdeel van de Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied, een vereniging van actieve buurtbewoners. De Buurtcoöperatie stimuleert en ondersteunt initiatieven vanuit de buurt en faciliteert activiteiten voor en door buurtbewoners. We willen allerlei verschillende mensen met elkaar in contact brengen en daardoor de samenhang in de buurt vergroten. Zodat het hier voor iedereen nog prettiger wonen, werken en leven wordt. Wij willen regie houden over hoe we wonen, leven en werken in onze buurt. De BuurtBalie OHG is hier een goed platform voor. 

De BuurtBalie OHG

Op een overzichtelijke manier biedt dit platform informatie over activiteiten, initiatieven, organisaties en evenementen in onze buurt. Alle bewoners, organisaties en initiatieven plaatsen zelf hun activiteiten, informatie en ideeën op de BuurtBalie. Onze rol als beheerder, is die van bemiddelaar, alleen als dat nodig is. De ervaring leert dat aanbod & vraag elkaar uitstekend weten te vinden op de BuurtBalie OHG.

Kortom: de BuurtBalie OHG is een platform voor én door bewoners, met een beetje hulp van ons team.

Missie en doelstelling

De missie van Mijn OHG - de BuurtBalie is het in kaart brengen, verbinden en promoten van de bestaande maatschappelijke krachten in de buurt (via bewoners, zorg & welzijn en commerciële partijen). Het stimuleren van een actieve inzet van bewoners en bedrijven in de buurt, waardoor de potentie van bewoners, organisaties en beschikbare ruimtes optimaal gebruikt kan worden t.b.v. de levendigheid en samenhang in de buurt.

De BuurtBalie OHG is een platform voor & door bewoners, ondernemers en buurtprofessionals; voor alle mensen die zich betrokken voelen bij de buurt. Via de BuurtBalie OHG kun je elkaar vinden en samenwerken met andere initiatieven in de buurt. Het geeft een helder en informatief overzicht van de buurtactiviteiten en initiatieven, van organisaties en evenementen en heeft als doel de samenhang in de buurt te vergroten. De BuurtBalie OHG is een middel om de bestaande (maatschappelijke ) initiatieven in de buurt te verbinden en te promoten. Ook stimuleert de BuurtBalie OHG de actieve inzet van de bewoners en ondernemers.

Heb je vragen? E-mail ons via: info@buurtbalie-ohg.nl

Tot ziens op de BuurtBalie OHG of in de wijk,

namens de Buurtcoöperatie OHG

 

Meta de Vries (coördinator buurtcooperatie OHG)

&

Ganna Verhoeven (Beheerder BuurtBalie OHG)

 

Fotocredit - De foto op de header is de “sister bridges van Borneo-Sporenburg”, ontworpen door West 8.  Foto van Jeroen Musch , met toestemming van West 8. http://www.west8.com/projects/infrastructure/bridges_borneo_sporenburg/