Project in gebiedsplan 2019
Idee

Faciliteren openbare ruimte- en groeninitiatieven van bewoners

Geplaatst op 30 oktober 2018, 14:35 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Oostelijk Havengebied

Bewoners hebben projecten of ideeën in het kader van meer of diverser groen. Dit budget is om ze te kunnen faciliteren.

Gewenst resultaat Uitgevoerde initiatieven voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en voor vergroening van de buurt.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer bewoners en ondernemers ontplooien initiatieven en projecten op het gebied van duurzaamheid (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 15.000,00
Deel dit:
2 project-updates

Brenda Hunt

18-sep-2019 21:02
Project achter op planning

Er worden op dit moment door bewoners groen-initiatieven ontwikkeld die nog niet zichtbaar zijn.
0

Open de update in eigen pagina

Brenda Hunt

14-jan-2020 15:48
Project afgerond

Een aantal groeninitiatieven hebben we hieruit kunnen bekostigen:
- het opknappen van 3 tuinen in en om Entrepothof waaronder de Jaap Hannestuin,
- twee beplantingsstroken (van 2 bewonersgroepen) aan de Ertskade,
- een z.g. zintuigentuin in de Van Hengelstraat,
- Extra hekwerk voor de buurttuin a...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina