Project in gebiedsplan 2018
Idee

Maak de scholen in OHG toekomstbehendig

Geplaatst op 21 september 2017, 20:30 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

ARGUMENTATIE:
We vinden dit op zich positief en laten het aan de indiener van dit project over om het gesprek met scholen aan te gaan om te zien of zij hier voor open staan. Het zal vervolgens verder uitgewerkt moeten worden om te kunnen zien welke rol de gemeente hierin kan spelen.

Op een duurzame school voelen kinderen zich prettig. Ze hebben energie, en kunnen die energie ook kwijt. Ze voelen zich betrokken bij het behoud van de aarde en hun leefomgeving. Ze leren dat duurzaamheid eenvoudig, leuk en vanzelfsprekend is.

Toelichting

Doel van dit project is ervoor te zorgen dat alle basisscholen in het OHG en hun leerlingen, leerkrachten en directies actief bezig zijn met de belangrijkste thema's van duurzaamheid. Ze werken daarbij samen met ouders, bedrijven en wijkgenoten. We betrkken scholen actief in de wijk met duurzame thema’s zoals afval is voedsel, lokale voedselproductie, duurzame energie en duurzame mobiliteit.

Toekomstbehendig Onderwijs OHG stimuleert scholen om duurzaamheid te integreren in de 3 C's: Campus, Curriculum en Community. Ofwel: kies voor duurzame maatregelen in en om de school, verbind daar lessen aan, en betrek daarbij ouders, wijkbewoners, bedrijven en andere relaties.

Gewenst resultaat Toekomstbehendige leerlingen en scholen in het OHG waarbij de schoolomgeving schoon, groen en eetbaar is. Leerlingen gaan samen met bedrijven en instellingen aan de slag om impact te maken voor de buurt en iedereen wordt toekomstbehendig.
Illustration
 
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer initiatieven voor duurzame energie, circulaire economie, schone lucht en klimaatbestendigheid van idee naar project brengen. (?)
Deel dit:
1 project-update

Brenda Hunt

18-feb-2019 09:40
Project achter op planning

De indiener van dit plan is tijdelijk gestopt, maar zal dit in 2019 verder oppakken.
0

Open de update in eigen pagina
4 reacties

Meta de Vries

Dit sluit aan bij Duurzaam OHG . Zoek samenwerking met Aad Verkleij die ook met die soort initiatieven bezig is.
zo 8 oktober 2017 16:29

Elaine Engelberts

Ja: prima
za 4 november 2017 15:10

Janneke Lam-Hesseling

Ja: Het grootste probleem van deze tijd is de aantasting van onze biosfeer. Omdat het een urgent probleem is dat ons allemaal aangaat, schiet iedere stadsplanning die daar geen rekening mee houdt in principe tekort. Daarom steun ik die plannen die oog hebben voor deze overkoepelende problematiek, waarva Lees meer
zo 12 november 2017 21:20

An West

Ja: Belangrijk voor de kinderen, ouders en de buurt!
di 18 september 2018 09:16
Wil je reageren? Meld je dan aan.