Harrie Houtbeckers

Bewoner
Wie is Harrie?

Mooie woning bij het water

Mijn werk en hobbies

Docent ISO-SPH Hogeschool Rotterdam


lid Bewonerscommissie Entrepot West I en II


LId bestuur Arcade, de huurdersvereniging bij woningbouwcorporatie de Key


Lid werkgroep energietransitie van Arcade