Organisatie

BuurtzorgT - Thuis in de psychiatrische zorg

Non-profit

BuurtzorgT helpt u het normale leven weer op te pakken. Wij bieden u een behandeling thuis als u last heeft van psychische of psychiatrische problemen. Door uw problemen loopt u het risico geïsoleerd te raken en vaak werken de problemen ook door op andere levensgebieden.


Wij bieden u een behandeling die gericht is op uw herstel en op het herstel van de contacten met uw omgeving.


De kernwoorden van onze behandelwijze zijn onafhankelijkheid, context en strategie. Hiermee bedoelen wij dat wij samen met u en uw omgeving een strategie ontwikkelen waarmee u kunt herstellen en daardoor weer grip krijgt op uw leven.


BuurtzorgT is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en is door de overheid toegelaten.

Deel dit: