Organisatie

Cybersoek

Non-profit

Cybersoek is een platform in Amsterdam voor digitale zelfredzaamheid, door ondersteuning en educatie. Het woord soek uit de naam betekent markt in het Arabisch. Het is een plek waar Amsterdammers elkaar ontmoeten rondom cybervraagstukken.


Cybersoek is er al 20 jaar kosteloos voor mensen met digitale vragen, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving waarin bijna iedereen en alles online is. Jong, oud, met of zonder papieren, met of zonder werk, met of zonder vrienden: digitale vragen hebben we allemaal. Maar ergens naar toe kunnen gaan bij vragen is niet altijd vanzelfsprekend.


In onze moderne samenleving en zeker in coronatijd waarin de deur uit gaan risico’s met zich meebrengt, is het hebben van toegang tot de digitale snelweg onmisbaar. Het is essentieel voor je informatievoorziening, het onderhouden van sociale contacten, het regelen van bank- en overheidszaken, het kunnen blijven uitvoeren van je werk, een coronatest regelen, het volgen van onderwijs en ook niet onbelangrijk: ter ontspanning.


De reden van digitaal minder vaardig zijn is niet eenduidig. Daarom bieden we thematische programma’s rondom de digitale samenleving, gebaseerd op vragen uit verschillende hoeken, bijvoorbeeld de Open Inloop Taal en De School voor Ouders.


Goede ondersteuning bieden begint met het zien van de bezoekers, hen (her)kennen. Op onze ontmoetingsplekken in Amsterdam Oost, Zuid, Zuidoost en Nieuw-West lopen mensen binnen met vragen rondom de digitale samenleving. Sinds de lockdown komen bezoekers op afspraak, 1-op-1. Via de Computerhulplijn bieden we ook op afstand telefonische hulp aan. Zijn de hulpvragen complex, dan werken we samen met onze partners in de buurt.


Ons bestaan danken wij aan de zo vele mensen die in ons geloven. Het vertrouwen van de Gemeente Amsterdam, de fondsen, de partnerorganisaties, alle betrokken Amsterdammers en in het bijzonder onze bezoekers. Zij maken ons tot wie wij zijn en wat we doen.


 

Illustration
 
Deel dit: